fbpx

Học bổng khuyến học 2019

100% công nhận và kiểm định MQA với chương trình tiêu chuẩn Anh Quốc

Công nhận và kiểm định toàn diện

100% chương trình được công nhận bởi Bộ giáo dục và kiểm định bởi MQA. Bằng cấp công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ

Read More
Mô hình Hybrid cho người đi làm

Mô hình đào tạo Hybrid kết hợp giữa hệ thống e-learning và các Workshop thực hành tại địa phương

Read More
Hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu độc quyền đến từ Viện MBA, đối tác khoa học của Veritas

Read More
Nhận thêm một bằng (degree) thứ 2 từ Đại học công lập Vương Quốc Anh

Chương trình

Giảm khó khăn
Tăng hiệu quả

Chương trình
công nhận & kiểm định

Học bổng 50%
cho 2019

Giảm thiểu
thời gian đến lớp

Hỗ trợ tiếng Anh
và nghiên cứu

Hỗ trợ tiếng Anh và Nghiên cứu

Hỗ trợ tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của Viện MBA là sự kết hợp giữa (1) Trợ giảng trên lớp; (2) Hệ thống tiếng Anh tự học TIAN và (3) Hệ thống kiểm tra ngữ pháp và định dạng bài viết tiếng Anh

read more
Hỗ trợ nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh tự tin từng bước triển khai nghiên cứu Tiến sĩ, Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu nghiêm ngặt của đại học đối tác

read more
Trợ lý học tập

Người đi làm thường bị chi phối bởi rất nhiều công việc và các hoạt động trong cuộc sống, trợ lý học tập sẽ hỗ trợ thông tin, nhắc nhở các mốc thời gian và hỗ trợ hành chính học thuật

read more

MÔ HÌNH HYBRIDOnline + Workshop