fbpx

Quy trình chống truyền thông sai sự thật

Veritas và BAC (cơ quan chủ quản của Veritas) đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình anti-diploma mills và quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo mục Legal Notice hoặc liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học chính thức của Veritas để có thêm thông tin.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) hoặc các hình thức khác (others) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của Veritas, BAC và các đối tác toàn cầu, Veritas sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự và bộ phận pháp chế, đối tác tại địa phương (nếu sự việc xảy ra tại địa phương) để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới.

Những hoạt động được xem là truyền thông sai sự thật

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về:

 • tính hợp pháp của Veritas;
 • tính kiểm định và công nhận của Veritas
 • tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ của học viên;
 • các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Veritas, của đối tác khoa học, của đối tác học thuật và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của Veritas, của đối tác và của sinh viên toàn cầu đã, đang và sẽ học cùng Veritas.

Quy trình xử lý (áp dụng tại tất cả quốc gia)

 • Bước 1

  Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

  Veritas phối hợp BAC, đại diện pháp lý BAC, đối tác địa phương hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý

 • Bước 2

  Thông báo cho đương sự và các bên liên quan

  Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao của Malaysia và đại diện cơ quan ngoại giao của quốc gia đang xảy ra vấn đề cần xử lý

 • Bước 3

  Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

  Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước... mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng

 • Bước 4

  Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

  Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đại học chuyên ngành Veritas

Thành viên của Brickfield Education Group với toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Các chương trình của đại học chuyên ngành Veritas