fbpx

Khác biệt của Veritas

Đào tạo theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh
Đại học chuyên ngành Veritas là thành viên của Brickfied Education Group. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể nhận thêm 1 bằng (Degree) từ Đại học Open Anh Quốc (Đại học công lập của Hoàng Gia Anh)

0

công nhận
toàn cầu

0

kiểm định
MQA/MQR

0

thành viên
giáo dục

0

đại học
đối tác

Khác biệt

Khác biệt về công nhận

100% chương trình được công nhận bởi chính phủ Malaysia, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và một số hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ

Khác biệt về học phí

Học phí chỉ bằng 50% học phí chương trình đồng dạng do được hỗ trợ bởi quỹ học bổng của Brickfields (BAC Education Group)

Khác biệt về kiểm định

100% chương trình được kiểm định bởi MQA/MQR, tương thích với các hệ thống kiểm định thế giới giúp bằng cấp giá trị quốc tế

Khác biệt về hỗ trợ

Duy nhất bổ sung hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ nghiên cứu và trợ lý học thuật từ Viện MBA, đối tác khoa học của Veritas

Khác biệt về đào tạo

Chương trình thiết kế theo tiêu chuẩn Anh Quốc với mô hình Hybrid kết hợp giữa hệ thống Online và Workshop tại địa phương giúp phù hợp cho người đi làm

Khác biệt về chương trình

Chương trình triển khai với 100% giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng, tập trung vào tính thực tiễn và ứng dụng theo khung năng lực UK

Thành viên

Đại học chuyên ngành Veritas - Veritas Univeristy College
Chương trình triển khai 100% Online
Sau khi tốt nghiệp có thể nhận thêm 1 bằng từ Đại học Open UK (ĐH Công lập do Hoàng Gia Anh thành lập)

Đối tác

Các chương trình của đại học chuyên ngành Veritas