fbpx

Kiểm định và Công nhận bằng cấp Veritas

Veritas là đại học thuộc Malaysia, hoạt động theo quy định đào tạo đại học và sau đại học của Malaysia nên việc công nhận bằng cấp của Veritas sẽ căn cứ vào:

  • Các giấy phép hoặc sự cho phép của một chính phủ, một bộ hoặc một ủy ban với đại học Veritas.
  • Các thỏa thuận được Veritas ký kết với các trường đại học đối tác về việc công nhận kết quả học tập
  • Các hiệp ước mà chính phủ Malaysia ký kết với các quốc gia khác
  • Các hiệp ước mà chính phủ Malaysia tham gia với tư cách là thành viên
  • Các công nhận phái sinh do công nhận chéo khung năng lực Quốc gia Malaysia (Malaysia NARIC).

Malaysia áp dụng khung năng lực 8 cấp độ tương thích với khung năng lực Châu Âu. Hệ thống giáo dục Malaysia tương đồng với hệ thống giáo dục Vương Quốc Anh. Ngoài việc được công nhận tương đương, học viên sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Veritas có thể nhận thêm 1 bằng (Degree) từ Đại học Anh Quốc.

Công nhận bởi Bộ đào tạo đại học
Malaysia (MOHE)

Căn cứ giấy phép đào tạo đại học  cấp bởi Bộ đào tạo đại học Malaysia cũng như kiểm định chất lượng của MQA/MQR, bằng cấp của Veritas đạt mọi tiêu chuẩn công nhận và kiểm định của chính phủ Malaysia

Công nhận chéo theo khung năng lực Úc

Châu Úc áp dụng khung năng lực 10 bậc nhưng tương thích với khung năng lực Châu Á và Châu Âu (8) bậc. Thông qua hệ thống công nhận chéo, bằng cấp của Malaysia có thể xem xét công nhận tại Úc thông qua khung năng lực Châu Úc.

Công nhận theo khối Common Wealth

Malaysia là quốc gia thuộc khối Thịnh Vượng Chung Anh Quốc (British Commonwealth Countries) giúp bằng cấp dễ dàng được chấp nhận tại 53 quốc gia thành viên.

Đại học chuyên ngành Veritas

Thành viên của Brickfield Education Group với toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Tìm hiểu thêm về các ưu đãi học phí và các hỗ trợ hiện tại