fbpx

Quỹ học bổng

Quỹ học bổng BAC (BAC Education Fund)

Quỹ học bổng với giá trị 10 triệu RM được triển khai nhằm hỗ trợ cho sinh viên hoàn thành giấc mơ học vấn.

Quỹ giáo dục SEF (Star Education Fund)

BAC, hợp tác với SEF (Star Education Fund) cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần cho sinh viên nhằm trang trải chi phí đăng ký, học phí, sách và phí sử dụng các tài nguyên giáo dục. Học bổng được cấp cho sinh viên có thành tích xuất sắc cũng như dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ học bổng IACT – CTA (ACT Creative Talent Award)

Đây là quỹ dành riêng cho đào tạo lĩnh vực sáng tạo và nghệ thuật, áp dụng cho IACT College, một thành viên của BAC group và cũng là đối tác của Veritas.

Quỹ học bổng Sin Chew Daily (Sin Chew Daily Education Fund)

Quỹ được điều hành bởi Sin Chew Daily dành riêng cho sinh viên đại học Malaysia.

Quỹ học bổng MPALS (Mohanadass Partnership A-Level Law Scholarship)

Một quỹ học bổng đặc biệt tài trợ tài chính cho các học sinh đạt điểm SPM xuất sắc. Học bổng này tài trợ 100% học phí cho chương trình A-Level tại BAC.
Đại học chuyên ngành Veritas

Thành viên của Brickfield Education Group với toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?