fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Veritas hoạt động theo giấy phép đào tạo đại học số DKU012(P), cấp bởi Bộ đào tạo đại học Malaysia (Ministry of Higher Education), được quyền đào tạo lên đến cấp độ Tiến sĩ. 100% chương trình đào tạo của Veritas được kiểm định bởi MQA/MQR.

Veritas và BAC (cơ quan chủ quản của Veritas) đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình anti-diploma mills và quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo mục Legal Notice hoặc liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học chính thức của Veritas để có thêm thông tin.

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính Veritas, Veritas xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Đặc điểm pháp lý của Veritas

Hoạt động theo
giấy phép đại học

Giấy phép đà o tạo đại học số DKU012(P) cấp bởi Bộ đào tạo đại học Malaysia (Ministry of Higher Education)

Hoạt động hỗ trợ
được công nhận

Hệ thống hỗ trợ được kiểm duyệt và công nhận bởi Veritas và chỉ đối tác chính thức tại địa phương mới được triển khai

100% kiểm định
và công nhận

Tất cả chương trình được kiểm định bởi MQA/MQR và công nhận bởi chính phủ Malaysia

Không cam kết
khi không có thẩm quyền

Veritas không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của Veritas bao gồm cả thành công trong sự nghiệp của học viên.

Mô hình
Hybrid Learning

Học viên học trên hệ thống của Veritas kết hợp với các Workshop tại địa phương. Mô hình được kiểm soát bởi Veritas

Học viên chính thức
của Veritas

Học viên là học viên chính thức của Veritas, hưởng quyền lợi của học viên Veritas. Bằng được cấp chính thức bởi Veritas.

Veritas không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Malaysia, giấy phép đào tạo đại học số DKU012(P) cấp bởi Bộ đào tạo đại học Malaysia, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC cũng như quy định về công nhận bằng cấp theo hệ thống MQA, Veritas không cam kết những nội dung dưới đây:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi Bộ giáo dục Malaysia và các quy định học thuật của Veritas
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của Veritas.
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

Veritas cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN VERITAS 100%

Các chương trình của đại học chuyên ngành Veritas