fbpx

Tiến sĩ quản trị kinh doanh (Mã kiểm định MQA/PA 03811)Doctor of Business Administration (DBA)

Tiến sĩ quản trị kinh doanh (DBA) là chương trình cấp cao nhất (Level 8) trong hệ thống giáo dục quản trị kinh doanh thế giới. Chương trình DBA của Veritas trang bị các kiến thức đặc biệt chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh thông qua 3 giai đoạn (1) Giai đoạn chuyên ngành sâu; (2) Giai đoạn phương pháp nghiên cứu cấp độ tiến sĩ và (3) Giai đoạn hình thành luận án tiến sĩ.

Chương trình được kiểm định bởi MQA, công nhận toàn cầu và triển khai theo mô hình đào tạo Hybrid, kết hợp giữa học trên hệ thống và các workshop tại địa phương. Học viên nhận bằng Tiến sĩ quản trị kinh doanh chính quy từ Veritas sau khi tốt nghiệp.

Chương trình triển khai theo mô hình Hybrid dành riêng cho người bận rộn với học bổng 50% từ quỹ BAC.

Khác biệt về chương trình

 • Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Veritas được kiểm định bởi MQA với mã kiểm định MQA/PA 03811
 • 100% giảng viên nước ngoài kết hợp với trợ giảng

Khác biệt về mô hình đào tạo

 • Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Veritas được triển khai theo mô hình Hybrid kết hợp giữa học trên hệ thống và các workshop tại địa phương. Chương trình đặc biệt phù hợp với người đi làm do tận dụng tính tiên tiến của đào tạo trực tuyến và tính gắn kết của đào tạo truyền thống.

Khác biệt về bằng cấp, kiểm định và công nhận.

 • Nhận bằng chính quy từ Veritas theo hệ thống kiểm định và công nhận của chính phủ Malaysia.
 • Công nhận quốc tế theo hệ thống thành viên của MQA.
 • Công nhận tại Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Nam Phi và Hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ theo hệ thống Level. Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Veritas được công nhận là Level 8 (cấp cao nhất trong hệ thống giáo dục thế giới).

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật đầu tiên được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng tiếng Anh trên lớp
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ Veritas giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu

Bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu hỗ trợ trong quá trình bảo vệ luận án.

Giai đoạn điều chỉnh luận án sau bảo vệ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu phối hợp cùng giảng viên hướng dẫn điều chỉnh luận án (nếu có) sau khi bảo vệ
 • Kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp trước khi nộp bài hoàn chỉnh và nhận bằng Tiến sĩ.

Nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) của Veritas sẽ trải qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn học các môn chuyên ngành sâu:

Học viên được tham gia học các môn

 • Advanced Managerial Economics
 • Advanced Organisation and Management
 • Advanced Marketing Management
 • Accounting and Finance
 • Organisational Leadership
 • Organisational Theory and Design
 • Entrepreneurship
 • Advanced Organisational Behavior

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu:

 • Applied Statistics
 • Qualitative Research Methods in Business Administration
 • Quantitative Research Method
 • Doctoral Research (Proposal)

Giai đoạn nghiên cứu và hình thành luận án Tiến sĩ

Học viên tiến hành hoàn tất luận án tiến sĩ theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn quốc tế và giảng viên hướng dẫn Việt Nam (tùy chọn).

Học phí trọn khóa cho chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) dành riêng cho doanh nhân và nhà quản lý là 9,900 USD (đã được hỗ trợ từ quỹ học bổng BAC), chi phí hỗ trợ tiếng Anh (tùy chọn) là 500 USD và giảng viên hướng dẫn nghiên cứu Việt Nam (tùy chọn) là 500 USD. Thanh toán làm 3 đợt với chi tiết:

 • Nộp hồ sơ và phí xét duyệt hồ sơ: 200 USD.
 • Học phí đợt 1: 3,500 USD trước khi tham gia học tập
 • Học phí đợt 2: 3,500 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 1. Nếu sử dụng hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và hỗ trợ nghiên cứu thanh toán thêm 500 USD.
 • Học phí đợt 3: 2,900 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 2. Nếu sử dụng hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và hỗ trợ nghiên cứu thanh toán thêm 500 USD.

Học phí đã bao gồm:

 • Học phí chương trình Tiến sĩ.
 • Chi phí giảng viên hướng dẫn nước ngoài
 • Chi phí thành lập hội đồng phản biện.

Chi phí hệ thống hỗ trợ (tùy chọn) bao gồm:

 • Hỗ trợ tiếng Anh trên lớp và kiểm tra bài trước khi nộp
 • Hỗ trợ giảng viên hướng dẫn nghiên cứu Việt Nam
 • Hỗ trợ workshop hướng dẫn nghiên cứu theo từng chương của Luận án.

Lưu ý: Trong trường hợp nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình trong 2 năm, từ năm thứ 3 trở đi, chi phí để duy trì giảng viên hướng dẫn là 1,000 USD/ 1 năm.

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành liên quan đến quản trị và quản lý.
 • Các chuyên ngành khác cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý hoặc điều hành.
 • Tiếng Anh đạt yêu cầu TOEFL 500, IELTS 5.5… Nếu không có bằng tiếng Anh đạt yêu cầu xét duyệt hồ sơ của Veritas.
 • Miễn tiếng Anh nếu bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân học từ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật dành cho chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Veritas là tùy chọn và là hệ thống đầu tiên được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng tiếng Anh trên lớp
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ Veritas giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu

Bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu hỗ trợ trong quá trình bảo vệ luận án.

Giai đoạn điều chỉnh luận án sau bảo vệ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu phối hợp cùng giảng viên hướng dẫn điều chỉnh luận án (nếu có) sau khi bảo vệ
 • Kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp trước khi nộp bài hoàn chỉnh và nhận bằng Tiến sĩ.

Veritas là thành viên của BAC Education Group. Nhằm khuyến khích học tập trong toàn hệ thống đào tạo với hơn 20 thành viên, BAC triển khai các quỹ học bổng bao gồm:

Quỹ học bổng BAC (BAC Education Fund)

Quỹ học bổng với giá trị 10 triệu RM được triển khai nhằm hỗ trợ cho sinh viên hoàn thành giấc mơ học vấn.

Quỹ giáo dục SEF (Star Education Fund)

BAC, hợp tác với SEF (Star Education Fund) cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần cho sinh viên nhằm trang trải chi phí đăng ký, học phí, sách và phí sử dụng các tài nguyên giáo dục. Học bổng được cấp cho sinh viên có thành tích xuất sắc cũng như dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ học bổng IACT – CTA (ACT Creative Talent Award)

Đây là quỹ dành riêng cho đào tạo lĩnh vực sáng tạo và nghệ thuật, áp dụng cho IACT College, một thành viên của BAC group và cũng là đối tác của Veritas.

Quỹ học bổng Sin Chew Daily (Sin Chew Daily Education Fund)

Quỹ được điều hành bởi Sin Chew Daily dành riêng cho sinh viên đại học Malaysia.

Quỹ học bổng MPALS (Mohanadass Partnership A-Level Law Scholarship)

Một quỹ học bổng đặc biệt tài trọ tài chính cho các học sinh đạt điểm SPM xuất sắc. Học bổng này tài trợ 100% học phí cho chương trình A-Level tại BAC.

Học viên chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh (DBA) các chuyên ngành được tài trợ gần 50% học phí. Tổng học phí chỉ còn 9,900 USD.

Đại học chuyên ngành Veritas

Thành viên của Brickfield Education Group với toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Veritas được kiểm định với Mã MQA/PA 03811